Regulament de orgnizare si desfasurare a sedintelor     ADUNARII GENERALE

Convocarea Adunarii Generale.
Art.1. In conformitate cu prevederile art 14, adunarea generala va fii convocata

a. de catre presedintele asociatiei

b. de catre consiliul de conducere prin votul a 2/3 din totalul membrilor.

c. de catre o treime din totalul membrilor fondatori si aderenti inregistrati la              data  intocmirii convocatorului.
Art 2. Sub sanctiunea nulitatii absolute , in conformitate cu art 14 al a din Statut convocarea  Adunarii Generale se va face , direct prin comunicare scrisa cu confirmare de primire de la fiecare membru in parte si prin publicarea a cel putin 2 anunturi de convocare a adunarii generale cu minim 30 de zile inaintea desfasurarii.
Art 3. Convocatorul  transmis presei va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente :

a.  Numele si prenumele persoanei care face convocarea .

b.  In numele cui convoaca ( presedinte , consiliu de conducere , in numele a cel putin            o treime din membrii fondatori si aderenti .

 

c.  Locul , data , ora si principalul motiv al convocarii.
Art 4. In convocatorul transmis in scris , personal fiecarui membru al adunarii generale,           convocatorul va cuprinde urmatoarele elemente :

a.  Numele si prenumele persoanei care face convocarea .

b.  In numele cui convoaca ( presedinte , consiliu de conducere , in numele a cel putin            o treime din membrii fondatori si aderenti .

c.  Locul , data , ora si ordinea de zii propusa .

Art 5 .  In conformitate cu Art 9.din Regulamentul Intern de Organizare si Functionare In vederea unei bune desfasurari a lucrarilor adunarii generale , presedintetele pe baza solicitarilor la cuvant facute cu pana la o saptamana inainte de sedinta adunarii generale , va intruni ordinea de zi , solicitantul va depune in scris , discursul ce urmeaza a fii facut si / sau propunerile sale.Dupa inchiderea ordinii de zii , presedintele nu va mai permite nici unui membru luari de cuvant in afara ordinii de zii.Membrii ce nu vor respecta aceasta regula vor primii pe rand urmatoarele sanctiuni :
a. Mustrare verbalab. Mustrare scrisac. Eliminarea din sala de sedinta, (in cazul refuzului de a parasi sala de sedinte , persoana care nu respecta decizia sa fie evacuata de catre echipa de ordine aflata la dispozitia Presedintelui ).
Art 6. Conform Art 10. din Regulamentul de Organizarea si Functionare .La inceperea fiecarei sedinte ,ordinea de zi  va fii citita urmand ca solicitarile de ultima ora sa fie trecute pe un tabel separat si punct cu punct sa fie aprobat de catre adunarea generala , intreaga ordine de zi.
Art 7. Conform Art 11 din Statutul Asociatiei  , la lucrarile Adunarii Generale , pot participa avand drept de vot , precum si dreptul de a alege si a fii alesi in structurile de conducere , coordonare si control :    a. Membrii Fondatori    b. Membrii Aderenti.
Art 8. Deasemeni conform art 12. din Statut , pot participa la lucrarile Adunarii Generale , avand drept de vot dar neavand dreptul de a fii alesi Membrii de Onoare


Presedinte ,

Mavrodin Nicolae


 

HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE

Hotararea ADUNARII GENERALE nr 1 /15.10.2011

Cu ocazia intrunirii adunarii generale din data de 15.10.2011 au fost adoptate urmatoarele

Hotarari ;

1. Sa aprobat ROF pana la punctul 8 inclusiv

2. Sa aprobat modificarea actului constitutiv dupa cum urmeaza

- sa admis cererea de retragere din asociatie si din toate functiile detinute de catre dl Dimitris Kordalis

- sa admis cererea de retragere din functia de cenzor a domnului Mihai Barbuliceanu

 

Nota :

Au fost prezenti si au votat ordinea de zi :

1. Mavrodin Nicolae

2. Boboc Nelutu

3. Machitescu Tudor

4. Petre Ndolu

5. Stefan Aurica

6. Mavrodin Ionela Loredana

7. Talpau Florin

Adunarea Generala sa desfasurat in judetul BrasovHotararea Adunarii Generale Nr 2 / 21.10.2011

Cu ocazia intrunirii adunarii Generale din data de 21/10/1011 adunarea generala a adoptat urmatoarea hotarare :

1. Sa aprobat ROF in totalitate

2. Sa aprobat acordarea titlului de Membrii de onoare domnilor :

-  Pintea Adrian

-  Ion Besoiu

-  Miron Cozma

-  Jean Constantin

-  Radu Mazare

-  Sabin Ivan

3. Sa aprobat acordarea titlului de Presedinte de Onoare si Capetenie de Onoare domnului

-   FLORIN PIERSIC

la sedinta au fost prezenti ;

1. Mavrodin Nicolae ,avand imputernicire pentr

2. Mavrodin Ionela Loredana

3. Barbuliceanu Mihai

Au participat si au semnat personal :

4. Boboc Nelutu

5. Cristian Daniel Mircea

6. Talpau Florin

7. Pop Filip Ion

 

Sedinta Adunarii Generale sa desfasurat in Constanta
 

Hotararea adunarii generale nr 3/ 22.10.2011

Intrunita in sedinta de lucru adunarea generala a membrilor fondatori adopta urmatoarea hotarre :

1. Principale obiective pe termen scurt :

- atragerea de 2.500 membrii

- atragerea a      250 membrii aderenti

- deschiderea a 3 tabere Haiducesti

- organizarea unui festival national de Muzica dansuri si Traditii Haiducesti

- Infiintarea unui departament de management si impresariat artistic si sportiv

- Infiintarea unui departament Juridic

Adunarea generala sa desfasurat in Constanta

 

Au participat :

1. Mavrodin Nicolae

2. Mavrodin Ionela Loredana

3. Mircea Cristian

4. Boboc Nelutu

5. Machitescu Tudor

6. Pop Filip Ion

 


Hotarea adunarii generale nr 4 / 23.10.2011


Intrunita in sedinta extraordinara adunarea generala hotareste :

1. Prima zi pentru depunerea Juramantului este in data de 18.10.2011

2. In vederea depunerii juramantului se vor achizitiona :

- una sabie de ceremonie

3. Pentru depunerea Juramantului se vor achizitiona Costume Specifice

4. Se va angaja un Contabil sau se va achizitiona un program contabil

5. Membrii care vor mai sicana ceilanti frati haiduci vor fii exclusi si nu vor mai fii primiti in adunarea generala.

6. Se va deschide filiala Prahova ( in acest sens se vor pregatii documentele si se vor inmana inv ederea deschiderii filialei domnului Mahitescu Tudor.

Au fost prezenti si au adoptat prezenta hotarare :

1. Mavrodin Nicolae

2. Mavrodin Ionela Loredana

3.Talpau Florin

4. Machitescu Tudor

5. Boboc Nelutu

6. Pop Filip Ion

Sedinta sa desfasurat in Constanta


Hotararea adunarii generale nr 5 / 31.10.2011

Intrunita in sedinta aextraordinara adunarea generala a asociatiei Haiducilor Hotareste ;

1. Aprobarea bugetului si a surselor de finantare pe 2012.

2. Modelul de costum de haiduc care cuprinde :

- Cizme negre , camese alba , chimir negru , itari albi , pieptar alb cu negru , medalion si inel de argint .

3. Creerea Unui evenimet cu ocazia inmanarii plachetei de presedinte de onoare d-lui Florin Piersic la Maritimo Shoping Center.

 

Au participat si au semnat personal :

1. Mavodin Nicolae

2. Mavrodin Ionela Loredana

3. Pop Filip Ion

4. Boboc Nelutu

5. Talpau Florin

6. Mircea Daniel Cristian.


Hotararea adunarii generale nr 6 / 24.03.2012

Intrunita in sedinta extraordinara de lucru adunarea generala a asociatiei Haiducilor , HOTARESTE :

1. Aproba cererile de demisie domnilor TALPAU FLORIN si BOBOC NELUTU

 

2. Infiinteaza comisia de etica si disciplina din componenta careia fac parte;

-  MIRCEA DANIEL CRISTIAN - Presedinte

-  Pop Filip Ion - Secretar

-  Padure Padure - Membru

-  Dobre Virgil     - Membru

-  Ciobanu Doina - Membru

Nota . Sedintele comisiei se vor desfasura prima zi de joi a fiecarei luni.

 

3. Infiinteaza comisia de Cultura din componenta careia fac parte ;

- Mavrodin Nicolae - Presedinte

- Stefan Florin      - Secretar

- Pop Filip Ion      -  Membru

Nota . Componenta comisiei poate fii extinsa pana la 7 membrii.

Nota 1. Sedintele Comisiei se vor desfasura in prima zii de Luni a fiecarei luni , incepand cu ora 17.00

 

4. Infiinteaza Comisia de Dezvoltare din componenta careia fac parte ;

- Mavrodin Nicolae - Presedinte

- Mavrodin Loredana - Secretara

- Padure Padure Membru

- Florin Stefan -  Membru

Nota . Comisia poate fii extinsa pana la 7 membrii

Nota 1. Sedintele comisiei se vor desfasura in fiecare zi de marti incepand cu ora 17.00

 

5. Purtatorul de cuvant al asociatiei a fost numit dl. STEFAN FLORIN

6. Se aproba demararea proiectului " ROMANIA NOBILA "

 

la sedinta au participat ;

1. Mavrodin Nicolae

2. Mircea Daniel Cristian

3. Mavrodin Ionela Loredana

4. Padure Padure

5. Stefan Florin

6. Stefan

7. Dobre Virgil

8. Ciobanu Doina