Consiliul director de Conducere

 

Mavrodin Nicolae -                         Presedinte                       -     CAPETENIE Nationala

Nadolu Petre       -                          Vicepresedinte                 -     Capetenie

MAVRODIN BRUCE NICOLAE  -      Vicepresedinte                -      CAPETENIE LOCALA

MAVRODIN IONELA LOREDANA -   Vicepresedinte               -      Capetenie 

Muscalu Dan VICTOR -    Secretar General            -     HAIDUC 

Membrii

Mircea Daniel Christian

Pop Filip Ion

Stefan Florin

 Cenzorul asociatiei este dl. MACHITESCU TUDOR - Capetenie .

 


 

Convocator

Convocare nr 01/2011

 

In baza deciziei Presedintelui nr 1 / 2011 se convoaca consiliul de conducere in data de vineri 2 decembrie 2011 incepand cu ora 18.00 in sala de sedinte a hotelului Austin.

Convocarea se va face pe site si telefonic.

 


 

Regulament de organizare si functionare  al Consiliului Director de Conducere

Art 1. In conformitate cu prevederile punctului G , din Actul Constitutiv al Asociatiei

modificat si completat cu art 13 din Regulamentul de Organizare si Functionare

componenta nominala a consiliului director de conducere al asociatiei in perioada

21.10. 2011 – 30. 10. 2014este :

 1. Mavrodin Nicolae – Presedinte
 2. Talpau Florin          - Vicepresedinte
 3. Nadolu Petre         -  Vicepresedinte
 4. Mircea Cristian      - Secretar General
 5. Boboc Nelutu         - Membru
 6. Stefan Aurica          - Membru
 7. Raducu Eugen        - Membru

Art 2. Atributiunile Consiliului director de Conducere confom art 19. din Statut :

 1. Asigura conducerea asociatiei potrivit normelor legale intre adunarile generale.
 2. Urmareste si pune in aplicare hotararile adunarii generale.
 3. Asigura buna administre si integritatea patrimoniului asociatiei.
 4. Prezinta adunarii generale spre aprobare raportul anual propriu de activitate si bilantul asociatiei.
 5. Organizeaza si asigura conducerea contabilitatii valorilor si operatiunilor financiar patrimoniale ale asociatiei.
 6. Propune adunarii generale spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli
 7. Stabileste sumele alocate pentru sustinerea programelor proprii in parteneriat sau pentru sustinera membrilor.
 8. Stabileste organigrama si statutul de functiuni a personalului angajat.
 9. Decide asupra constituirii consiliului de administrare si aproba regulamentul de functionare a acestuia.
 10. Aproba grila de salarizare pentru personalul angajat.

k.     Hotareste cu privire la stabilirea raporturilor cu organele de stat sau serviciille descentralizate ale acestora.

 1. Are drept de control conform regulamentului de organizare si functionare in toate departamentele si compartimentele asociatiei.
 2. Exercita atributii ce ii sunt delegate de catre adunarea generala , prevazute in lege sau in regulamentul intern de organizare si functionare.

Art 3. Consiliul Director de Conducerein conformitate cu art 11. din ROF se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna in prima zi de sambata incepand cu ora 11.

Art 4. Presedintele poate convoca in scris sau telefonic atunci cand considera necesar

Consiliul director de conducere in sedinte extraordinare.

Art 5. Consiliul director de conducere se considera statutar intrunit in prezenta a minim 5 membrii conform art 15din ROF.

Art 6. Consiliul director de conducere este prezidat si condus de catre Presedinte sau in lipsa acestuia de catre vicepresedintele delegat de catre acesta, conform art 16 din ROF.

Art 7. Hotararile consiliului director de conducere sunt adoptate statutar cu 51 % din voturile celor prezenti conform art 17.din ROF.

Art 8. Incepand cu data de 25.10.2011 ia fiinta conform art 18.al 6 din ROF , Registrul National al Consiliului director de Conducere .

Art 9.  In acest registru vor fii inregistrate toate Hotararile Consiliului director de Conducere.

Art 10. Raspunzator de inregistrarea si adnotarea hotararilor in acest registru este Secretarul General.

Art 11. Convocarea sedintelor extraordinare vor fii facute de catre secretarul general in urma deciziei Presedintelui .

Presedinte ,

Mavrodin Nicolae

 


HOTARARI ALE CONSILIULUI DE CONDUCERE

 

Hotararea Consiliului de Conducere nr 1 / 2011

 

Procedand la citirea convocatorului se constata ca sunt prezenti doar 4 din cei 7 membrii ai Consiliului de Conducere

Avand in vedere faptul ca in conformitate cu art 15 din ROF consiliul de conducere se considera intrunit statutar doar in prezenta a minim 5 membrii , cei prezenti decid ca intrunirea sa aibe loc in ziua de sambata 3 decembrie 2011

au fost prezentii urmatorii membrii :

1. Mavrodin Nicolae

2. Boboc Nelutu

3. Mircea Cristian

4. Stefan Aurica

 


 

Hotararea Consiliului de Conducere nr 2 / 2011

 

Procedand la citirea convocatorului sa constatat lipsa cvorumului fiind prezenti  doar doi dintre cei 7 membrii ai Consiliului , motiv pentru care sa hotarat ca sedinta din luna decembrie sa se suspende , urmand ca urmatoarea sedinta a consiliului sa se desfasoare regulamentar in data de sambata 7 ianuari 2012 ora 17.00 la Refugiul Haiducilor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Convocator nr 4

 

In baza deciziei Presedintelui nr 4 , vineri 26.10.2012 va avea loc incepand cu ora 17.00 sedinta consiliului de conducere al asociatiei .

Sedinta se va desfasura la sediul asociatiei din BD.Tomis 54 etj 2.

Convocarea se va face telefonic si pe site de catre presedinte.

Capetenie Nationala

Mavrodin Nicolae

________________________________________________________________________________________________________

In data de 01.06.2013 , in baza solicitarii venite din partea d-nei Afuzi Cheamiran ,

                                                                 DECIDE :

SUSPENDA DIN FUNCTIA DE VICEPRESEDINTE PE D-na AFUZI CHEAMIRAN

Numeste provizoriu in functia de VICEPRESEDINTE pe dl MINA ALAIN FLORENTIN 

_________________________________________________________________________________________________________

 In data de 23.12.2015 ,  a avut loc ADUNAREA GENERALA a MEMBRILOR CU DREPT DE VOT 

La sedinta au participat :

1. BARNESCU STELIAN - HAIDUC

2. Mogos Ioan ALEXANDRU  - HAIDUC

3. Pop Filip Ioan -  Capetenie

4. Machitescu Tudor - Capetenie 

5. Mavrodin Bruce Nicolae - Capetenie 

6. Mavrodin Bruce Nicolae - Capetenie 

7. Mavrodin Ionela Loredana -  Capetenie

8. Mavrodin Nicolae - Capetenie 

9. Cristian Daniel Mircea - Capetenie

10. Stefan Florin - Capetenie 

Presedintele constata faptul ca sedinta este statutara la sedinta participand 10 dintre cei 13membrii cu drept de vot 

Cu acest prilej sa trecut la votarea ordinei de zii unde sa decis :

1. Votarea mutarii sediului juridic al Asociatiei Haiducilor din Bdul. Mamaia 267 , in str.Chiliei nr. 38 ,Constanta .

2. La punctul doi pe ordinea de zi , presedintele prezinta Adunarii Generale , valoarea totala a investitiei in noul sediu .

Investitie facuta in baza acordului proprietarului si care este de 34.000 ron .

3. Se arata faptul ca investitia a fost realizata din creditarea facuta de catre presedinte , din contractul de asociere cu doamna Balta Violeta , precumsi din cotizatiile incasate de la membrii , deasemeni se arata faptul ca au fost achitate integral pana in momentul de fata : chiria sediului de la incheierea contractului si pana in prezent , contravaloarea facturilor la energia electrica precum si contravaloarea facturilor la apa .

4. La punctul patru pe ordinea de zi, presedintele aduce la cunostinta adunarii generale faptul ca incepand cu data de 1 Ianuarie 2016 ,mandatul actualei structurii de conducereexpira motiv pentru care propune votarea noului consiliu de conducere .

5.Se trece la propuneri pentru votarea noului consiliu de conducere .

 Nota inainte de a se trece la vot dl. Presedinte Mavrodin Nicolae , propune necesitatea introducerii unui nou post de Vicepresedinte .

6. Presedintele arata faptul ca doreste o initiere a consiliului de conducere si propune initierea consiliului de conducere in mod concret un consiliu format din :

1. Presedinte - Mavrodin Nicolae 

2. Vicepresedinte - Nadolu Petre 

3. Vicepresedinte - Mavrodin Ionela Loredana 

4. Vicepresedinte - Mavrodin Bruce Nicolae 

5. Secretar General - Muscalu Dan Victor 

6. Cenzor - Tudor Machitescu 

7. Se trece la vot si se voteaza cu 10 voturi pentru si 0 voturi impotriva .

8. Se voteaza completarea obiectului de activitate cu :

ORGANIZAREA DE CURSURI EDUCATIONALE - MOTIVATIONALE - ANTREPRENORIALE .

PRODUCTIE SI INREGISTRARI AUDIO - VIDEO .

SE VOTEAZA PENTRU 

9. Se voteaza ca de procedura de inregistrare a modificarilor in registrul asociatiilor si fundatiilor sa se ocupe actualul presedinte ,dl. MAVRODIN NICOLAE .