Presedintele

Art 22. Presedintele asociatiei este ales prin vot deschis in cadrul adunarii generale.

Art 23. Mandatul presedintelui este de 5 ani .

Art 24. Atributiunile Presedintelui sunt :

-Reprezinta asociatia in relatia cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate si oriunde este necesar
-Informeaza adunarea generala referitor la activitatea consiliului de conducere .
-Semneaza hotararile adunarii generale si ale consiliului de conducere
-Duce la indeplinire orice atributiune si hotarare luata de catre adunarea generala .
-Numeste , valideaza suspenda si demite din functie , presedintii , directorii si membrii adunarilor generale  si ale consiliilor directoare de conducere ale filialelor si ale consiliilor de administrare judetene.
-Numeste , suspenda si demite din functii , membrii consiliului national de administrare a  asociatiei
-Poate delega o parte din atributiunile sale vicepresedintilor.

Decizii

 

Decizia nr 1./ 14.01.2012

Presedintele asociatiei haiducilor DECIDE

se va solicita PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA , autorizatie  miting de protest pentru perioada 16.- 30 ianuarie 2012 , revendicarile principale fiind :

1. DEMITEREA / DEMISIA PRESEDINTELUI TRAIAN BASESCU

2. DEMITEREA /DEMISIA GUVERNULUI BOC

3. STOPAREA ALEGERILOR COMASATE

4. NUMIREA UNUI GUVERN PROVIZORIU

5. ORGANIZAREA DE ALEGERI ANTICIPATE.

____________________________________________________________________________________________

Decizia nr 2./ 16.01.2012

Presedintele asociatiei haiducilor avand ca baza legala art 24 al 6 din statutul asociatiei DECIDE :

Infiintarea in cursul lunilor februarie - martie 2012 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Regulamentul de organizare si functionare al CONSILIULUI de ADMINISTRARE urmand a fii adoptat pana in data de 10 februarie 2012 printr-o noua decizie a presedintelui .

____________________________________________________________________________________________

Decizia nr 3 / 27.01.2012

Presedintele in baza prerogrativelor acordate de catre statut DECIDE :

Solicitarea unei prelungiri a autorizatiei de protest eliberata de catre primaria municipiului constanta pana in data de 25.02.2012

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decizia nr 4 / 23.02.2012

Presedintele in baza art 24. al 5 din statutul asociatiei  " HAIDUCILOR " DECIDE ;

Se numeste in calitate de DIRECTOR al Sucursalei GIURGIU dl STEFAN FLORIN .

In aceasta calitate acestuia i se acorda urmatorul mandat.

1. Isi va confectiona si va putea folosi o stampila avand inscriptionata urmatoarea amprenta " ASOCIATIA HAIDUCILOR - SUCURSALA GIURGIU "

2. In calitatea sa de DIRECTOR SUCURSALA acesta ne va putea reprezenta si semna documente in numele asociatiei "HAIDUCILOR .

3. Va infiinta un registru de INTRARI - IESIRI toate documentele emise de catre acesta urmand a fii inregistrate in registrul unic de intrari iesiri al sucursalei.

4. In calitatea sa de director al sucursalei Giurgiu acesta va raspunde moral si juridic pentru toate documentele emise de catre el.

5. In calitate de director al sucursalei GIURGIU acesta va putea sa inregistreze adeziuni pentru membrii simplii , va primii si va elibera documente fiscale .

6. Fiecare membru al sucursalei urmand sa achite o cotizatie anuala de 25 ron in conformitate cu prevederile art 7 din ROF aprobat de catre adunarea generala a membrilor fondatori din 21.10.2011

7. Sumele incasate ca si cotizatie se vor impartii dupa cum urmeaza 50 % vor reveni sucursalei , 50 % urmand a revenii la centru.

8. Incepand cu data de 01.03.2012 directorul sucursalei va primi aces si instructiuni pentru a folosii situl cu

numele www.asociatiahaiducilorgiurgiu1.freewb.ro

9. In calitatea sa de Director al sucursalei Giurgiu , are obligatia de a duce la indeplinire si implementa in teritoriu , toate HOTARARIILE ADUNARII GENERALE si DECIZIILE CONSILIULUI DE CONDUCERE ,CONSILIULUI DE ADMINISTRARE si ale PRESEDINTELUI adoptate in mod LEGAL si STATUTAR.

Capetenie Nationala

MAVRODIN NICOLAE

__________________________________________________________________________________________

Decizia nr 5/ 06.03.2012

Presedintele in baza prerogativelor acordate de catre statut decide aprobarea unui set national de reguli si principii menite sa duca la realizarea dezideratului , conform carora asociatia Haiducilor sa devina o asociatie elitista din punctul de vedere al respectarii regulilor si principiilor in Romania .

Astfel ca in acest sens indiferent de ceea ce o persoana a facut pana in momentul inscrierii aceasta beneficiaza de prescrierea faptelor sale urmand ca din momentul semnarii adeziunii de haiduc sa respecte cu strictete toate regulile si principiile haiducesti.

A.CODUL DE ONOARE AL HAIDUCULUI

1. Haiducul este un om demn , neinfricat , sincer , civilizat , corect , respectuos , capabil de orice sacrificiu atunci cand vine vorba de ;

a. Respectarea regulilor si principiilor ce vor fii enumerate in prezenta decizie.

b. Respectarea regulilor de conduita in interiorul si in afara organizatiei.

c. Respectarea Fratilor Haiduci

d. Apararea si protejarea interselor organizatiei.

e. Intrajutorarea organizatiei

f.  Intrajutorarea fratilor haiduci.

g. Cuvantul haiducului dat fratelui este sfant.

 

B. PRINCIPII DE BAZA DE LA CARE UN HAIDUC NU SE VA ABATE NICIODATA

a. Intodeauna un haiduc va lua de la cel bogat si va directiona catre cel sarac , bani si bunuri materiale .

b. Intotdeauna haiducul va fii drept si sincer in aprecieri.

c. Intotdeauna haiducul il va ajuta pe cel slab si neajutorat.

d. Intodeauna haiducul isi va proteja organizatia.

e. Intodeauna haiducul isi va proteja fratii.

f.  Haiducul nu isi va critica sau denigra fratii haiduci.

g. Atunci cand haiducul isi va denigra sau critica un frate haiduc sau organizatia , acesta va fii deferit spre judecare consiliului de etica si disciplina , care va decide sanctiunea ce ii va fii aplicata haiducului care a denigrat un frate sau organizatia.

h. In situatia in care intre doi frati exista o divergenta  / neintelegere/ conflict acestia vor trebuii sa o rezolve pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil acestia vor apela la medierea consiliului de etica si disciplina a carei solutie este obligatorie pentru frati.

i. Haiducul ce nu va respecta decizia consiliului de etica si disciplina va fii eclus din asociatie.

j. Regulile privitoare la organizarea si functionarea consiliului de etica si disciplina vor fii stabilite prin decizie a presedintelui (capeteniei nationale)

 

C. REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MODUL DE CONVOCARE A MEMBRILOR SI MEMBRILOR

ADERENTI.

a. membrii vor fii convocati de catre secretarul general sau de catre secretarul filialei in urma deciziei presedintelui sau deciziei presedintelui de filiala.

b. convocarea va putea fii facuta in doua moduri :

1. Imperativ

2. Facultativ

c. Formula de convocare in mod imperativ a membrilor este :

" Ma numesc -----------sunt secretarul general / secretarul filialei ----in numele capeteniei nationale / capeteniei locale in mod imperativ prezenta in data de -------ora --------locatia ----------

d. Convocarea va putea fii facuta telefonic ,prin fax, prin scrisoare , pe mail .

e. Convocarea facultativa va fii facuta anuntand motivul convocarii fara nici un fel de formula standard.

Nota : Mentionam faptul ca neprezentarea la convocarea imperativa de trei ori /an nemotivat duce la ecluderea din asociatie a haiducului .

f. Membrii aderenti vor putea fii convocati :

1. de catre presedinte (capetenie nationala)

2. de catre presedintele de filiala (capetenie locala)

3. de catre consiliul director de conducere.

g. Procedura de convocare a membrilor fondatori:

1. Presedintele va convoca in mod direct membrii fondatori si prima serie de membrii aderenti.

2. Membrii fondatori convocati si prima serie de membrii adernti convocati isi vor convoca la randul lor finii .

3. Acestia isi vor convoca la randul sau finii iar procedura va continua in adancime pana cand toti membrii aderenti vor fii convocati.

h. Pentru convocare la nivel national timpul scurs de la data convocarii si pana la data intrunirii timpul scurs nu poate fii mai mica de 48 de ore .

i.  Pentru actiuni la nivel local timpul scurs de la prima convocare si pana la data intalnirii nu poate fii mai scurta de 24 de ore.

j. Procedura convocarii la nivel local sau de catre secretarul general in urma hotararii consiliului director de conducere , fiind aceiasi.

k. prezenta membrilor fondatori in urma convocarii imperative este obligatorie.

l. singura exceptie care poate fii admisa se refera la urmatoarele situatii ;

1. Haiducul Convocat este bolnav.

2. Haiducul convocat este implicat intr-un accident

3. CAZ DE FORTA MAJORA

4. Haiducul a avut un deces in familie pana la rude de grad 2.

m. In cazul in care haiducul va lipsi nemotivat de la convocare , acesta va fii judecat de catre comisia de etica si disciplina .

n. Regulamentul de organizare si functionare al comisiei de etica si disciplina a membrilor aderenti va fii intocmit de catre presedinte si aprobat in adunarea generala extraordinara a asociatiei pana cel mai tarziu in data de 30.06.2012.

D. Conditii ce trebuiesc indeplinite de catre un membru pentru a devenii membru aderent,

 

a. sa fie membru al asociatiei de cel putin sase luni.

b. sa fi demonstrat in cele sase luni ca a respectat toate regulile si principiile haiducesti.

c. sa fi atras catre asociatie cel putin 6 membrii noi .

d. sa semneze adeziunea de membru aderent.

e. sa achite cotizatia de membru aderent

f.  sa depuna juramantul haiducesc.

g. Exceptie de la aceasta regula poate fii facuta doar pe baza deciziei presedintelui (capeteniei nationale) daca :

1. a inscris in asociatie un numar de cel putin 15 membrii

2. a demonstrat ca nu precupeteste nici un efort in sprijinirea asociatiei.

3. a respectat cu strictete regulamentele si principiile haiducesti.

4. depune solicitare scrisa pentru a deveni membru aderent.

5. are cel putin 45 de zile de cand a devenit membru

6. are recomandarea unui membru fondator sau aderent.

Capetenie Nationala

Mavrodin Nicolae

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            DECIZII ALE PRESEDINTELUI 2013

                                                            Decizia nr 1 / 23.01.2013

       Presedintele in baza art 24.al 4 din statut DECIDE :

  Incepand cu data de 23.01.2013 ia fiinta organizatia MUNCIPALA CONSTANTA asociatiei HAIDUCILOR.


                                            Decizia nr 2/ 01.02.2013

 

       In baza prerogativelor acordate de art 24 al 5 din statut presedintele ( capetenia Nationala ) DECIDE :

            Conducerea organizatiei Municipale Constanta va fi asigurata in perioada 01.02.2013 - 31.12.2013 de catre un comitet de conducere compus din ;

                  1. UNGUREANU AUREL - PRESEDINTE

                  2. FILIMON DUMITRU - VICEPRESEDINTE

                  3. DUMITRU ADRIAN  - VICEPRESEDINTE

                  4. MOGOS ALEXANDRU  - Secretar General

                  5. Buchila Teodor George - Membru


                                           Decizia nr 3/ 08.03.2013 

      In baza prerogativelor acordate de art 24 / al 4 si 5 din statut presedintele ( capetenia Nationala ) DECIDE ;

                          1. Incepand cu data de 08.03.2013 ia fiinta sucursala TIMIS a ASOCIATIEI HAIDUCILOR 

                          2. Se imputerniceste pentru a conduce sucursala TIMIS dl. MUNTOIU AUREL CONSTANTIN